Novice

Seznam povezanih lokacij

Seznam lekarn, bolnišnic in drugih organizacij, ki so že priklopljene na nacionalni sistem: Splošna bolnišnica Jesenice Kemofarmacija, d.d. Lekarna Toplek, Ptuj Lekarna Špringer, Gornja Radgona Medical Intertrade d.o.o. Lekarna Slovenska Bistrica Lekarna na Vidmu...

Pogosta vprašanja in odgovori

Evropska komisija je objavila novo verzijo vprašanj in odgovorov o uvedbi ukrepov za preverjanje varnosti in avtentičnosti zdravil. Dokument v angleškem jeziku je na voljo na naslednji povezavi:...

Pogosta vprašanja in odgovori

JAZMP je objavila prevod nove verzije pogostih vprašanj in odgovorov o uvedbi ukrepov za preverjanje varnosti in avtentičnosti zdravil. Dokument je na voljo na naši spletni strani: Zascitni_element_Q_A_junij_2018_ Zadnja verzija dokumenta v angleškem jeziku je na...

Informativna zloženka SiMVS

Zavod ZAPAZ je v sodelovanju z JAZMP pripravil informativno zloženko o sistemu za preverjanje avtentičnosti zdravil. Dostopna je na spodnji povezavi: https://www.zapaz.si/simvs-zlozenka/  

JAZMP objavila poziv deležnikom

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je objavila poziv deležnikom, da se čim prej vključijo v sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil. Poziv je objavljen na naslednji povezavi:...

Pogodba o poslovnem sodelovanju z imetniki dovoljenj (MAH)

Podobno kot v drugih državah članicah EU bo tudi v Sloveniji vzpostavljen nacionalni sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil (SiMVS), kot del evropskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil (EMVS), vse na podlagi in skladno z Direktivo 2011/62/EU...

Uspešno izvedeno uporabniško testiranje sistema NMVS

Ljubljana, 26.1.2018 Z veseljem vas obveščano, da smo uspešno izvedli uporabniško testiranje (UAT) nacionalnega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil. Testiranje je potekalo pod vodstvom ZAPAZ-a, pridružili pa so se mu tudi predstavniki centralne evropske...

Poziv evropske organizacije proizvajalcem

Ljubljana, 12.1.2018 EMVO je izdala obvestilo, v katerem poziva vse sedanje in bodoče pristopne partnerje k čim prejšnjemu pristopu (on-boarding). Konec junija 2018 se smatra kot zadnja priložnost za pravočasen pristop. Več informacij lahko najdete v obvestilu (v...

Pogosta vprašanja in odgovori

Ljubljana, 24. novembra - Evropska komisija je objavila novo verzijo vprašanj in odgovorov o uvedbi ukrepov za preverjanje varnosti in avtentičnosti zdravil. Dokument v angleškem jeziku je na voljo na naslednji povezavi:...

Pridruževanje EMVO

Ljubljana, 18. septembra - Evropska organizacija za zagotavljanje avtentičnosti in varnosti zdravil (EMVO) je objavila dodatne smernice glede uvajanja imenikov dovoljenj za promet z zdravili v Evropski sistem za zagotavljanje avtentičnosti in varnosti zdravil (EMVS)....

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Top