Novice

Postopki za obvladovanje odzivov sistema SiMVS

Postopki za obvladovanje odzivov sistema SiMVS

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke je v sodelovanju z zavodom ZAPAZ, Lekarniško zbornico Slovenije in drugimi deležniki pripravila dokument "Postopki za obvladovanje odzivov sistema SiMVS". Dokument zagotavlja dodatne informacije in priporočila...

OBVESTILO O PODALJŠANJU STABILIZACIJSKEGA OBDOBJA

OBVESTILO O PODALJŠANJU STABILIZACIJSKEGA OBDOBJA

Dne 9. februarja 2019 se je v državah članicah Evropske unije začela izvajati Delegirana uredba Evropske komisije (EU) 2016/161, ki predpisuje obvezno nameščanje zaščitnih elementov na zdravila za uporabo v humani medicini, ki se izdajajo na recept in preverjanje...

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost

Boljša zaščita pred ponarejenimi zdravili za večjo varnost pacientov v EU Države članice Evropske unije bodo 9. februarja 2019 začele izvajati določila Delegirane uredbe (2016/161/EU), ki zagotavlja nov sistem sledljivosti zdravil od proizvajalca do končnega...

Seznam povezanih lokacij

Seznam povezanih lokacij

Dne 7.2.2019 je v sistem SiMVS registriranih že 149 poslovnih subjektov s preko 370 poslovnimi enotami. Seznam lekarn, bolnišnic in drugih organizacij, ki so že priklopljene na nacionalni sistem:...

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

Evropska komisija je objavila novo verzijo vprašanj in odgovorov o uvedbi ukrepov za preverjanje varnosti in avtentičnosti zdravil. Dokument v angleškem jeziku je na voljo na naslednji povezavi:...

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

JAZMP je objavila prevod nove verzije pogostih vprašanj in odgovorov o uvedbi ukrepov za preverjanje varnosti in avtentičnosti zdravil. Dokument je na voljo na naši spletni strani: Zascitni_element_Q_A_junij_2018_ Zadnja verzija dokumenta v angleškem jeziku je na...

Informativna zloženka SiMVS

Informativna zloženka SiMVS

Zavod ZAPAZ je v sodelovanju z JAZMP pripravil informativno zloženko o sistemu za preverjanje avtentičnosti zdravil. Dostopna je na spodnji povezavi: https://www.zapaz.si/simvs-zlozenka/  

JAZMP objavila poziv deležnikom

JAZMP objavila poziv deležnikom

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je objavila poziv deležnikom, da se čim prej vključijo v sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil. Poziv je objavljen na naslednji povezavi:...

Pogodba o poslovnem sodelovanju z imetniki dovoljenj (MAH)

Pogodba o poslovnem sodelovanju z imetniki dovoljenj (MAH)

Podobno kot v drugih državah članicah EU bo tudi v Sloveniji vzpostavljen nacionalni sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil (SiMVS), kot del evropskega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil (EMVS), vse na podlagi in skladno z Direktivo 2011/62/EU...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Top