24. aprila 2017 smo podpisali pogodbo o dobavi in vzpostavitvi Nacionalnega sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil – informacijske tehnologije, ki bo izpolnjevala tehnični del zahtev ter predpisov Direktive 2011/62/EU in Delegirane uredbe (EU) 2016/161 v slovenskem prostoru.
Po temeljitem premisleku in zelo podrobni analizi vseh ponudb so pristojni organi ZAPAZ-a sklenili podpisati pogodbo s ponudnikom Solidsoft Reply, ki se je po nekaj krogih pogajanj izkazal za najbolj ugodnega ustreznega dobavitelja storitev za slovenski trg.
S podpisom pogodbe uradno prehajamo v izvedbeno fazo projekta.
ZAPAZ tako drži korak z redkimi drugimi državami članicami Evropske unije, ki jim doseganje mejnikov pri implementaciji zgoraj navedene evropske zakonodaje uspeva v za to predvidenih predpisanih rokih.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Top
Share This