Slovenija je kot sedma država v Evropski uniji dobila nacionalno organizacijo za preverjanje avtentičnosti zdravil
Ljubljana, 7. oktobra 2016 – Z evropskimi prizadevanji za povečano varovanje javnega zdravja s krepitvijo boja proti ponarejanju zdravil je bil 6. oktobra 2016 v Ljubljani ustanovljen Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil.
To je prvi korak na poti k implementaciji evropske zakonodaje glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo v Sloveniji, ki jo je Evropska komisija opredelila v Delegirani uredbi (EU) 2016/161 in Direktivi 2011/62/EU.
Od 9. februarja 2019 bo na vsaki škatlici zdravila, ki se izdaja na recept, nameščena edinstvena oznaka v obliki dvodimenzionalne črtne kode, ki se bo preverjala ob izdaji zdravila v javnih in bolnišničnih lekarnah. Informacijski sistem, ki bo vzpostavljen tako na evropski ravni kot na nacionalnih ravneh bo zagotavljal identifikacijo in preverjanje avtentičnosti zdravil s sledljivostjo vseh zdravil od proizvajalca do pacienta in onemogočal, da bi bilo izdano ponarejeno pakiranje zdravila.

Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil – ZAPAZ so ustanovili predstavniki vseh deležnikov v dobavni verigi zdravil v Sloveniji, in sicer Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, ki zastopa farmacevtsko industrijo inovativnih zdravil, Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije, ki zastopa interese proizvajalcev generičnih zdravil, Lekarniška zbornica Slovenije, ki zastopa lekarne in Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija veletrgovcev z zdravili, ki zastopa veletrgovce z zdravili.
Takšna zastopanost deležnikov v Zavodu je odraz zelo dobrega sodelovanja pri projektu in tudi razumevanja doprinosa k varovanju javnega zdravja. Nadzorno vlogo bo izvajala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Poleg Slovenije imajo nacionalno organizacijo za preverjanje avtentičnosti zdravil že ustanovljeno v Nemčiji, na Švedskem, Nizozemskem, v Veliki Britaniji, Bolgariji in Španiji.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ,
Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije,
Lekarniška zbornica Slovenije,
Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija veletrgovcev z zdravili

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Top
Share This